ČLÁNKY

28. ledna
2016
1 koruna dotace do průmyslových zón vygenerovala v průměru dalších 22 korun investic.
15. prosince
2015
Středočeský kraj má jasnou představu o výstavbě dopravních obchvatů středočeských měst a obcí pro následující období.
16. března
2015
Emise kysličníku uhličitého (CO2), nejvýznamnějšího ze skleníkových plynů, způsobujících globální oteplování, v loňském roce celosvětově nevzrostly.Stalo se tak poprvé po čtyřiceti letech v době, kdy zároveň rostl výkon globální ekonomiky.
9. února
2015
V centru pozornosti médií, vlády, podnikatelů, neziskových organizací, odborů, zaměstnanců a obyvatel severních Čech se ocitla otázka prolomení limitů těžby hnědého uhlí za hranice určené v devadesátých letech. Ministerstvo průmyslu přišlo s čtyřmi variantami možného vývoje, od zachování zákazu těžby za hranice současných limitů, přes rozšíření lokalit, v nichž by těžba mohla pokračovat, až po úplné zrušení limitů těžby s výjimkou Sokolovské uhelné pánve.
18. prosince
2014
Středočeský kraj využil svého práva zákonodárné iniciativy a připravil změnu návrhu zákona o lesích. Chceme se touto formou zasadit o účelné a přiměřené využívání státních lesů podle zásad trvale udržitelného rozvoje. Základním předpokladem je zákaz dalšího prodeje lesů, jejichž majitelem je stát.
123